Ajankohtaista

Vesimittareiden vaihto Myllytöyryn alueella

Kausalan Lämpö Oy suorittaa kiinteistöjen vesimittareiden vaihtoja Myllytöyryn alueella 25.6.2018 alkaen. Vesimittareiden vaihdon suorittaa VMH Kalibro Oy. VMH Kalibro on yhteydessä kiinteistöjen omistajiin ja sopii mittareiden vaihtoajankohdan. Mittarinvaihtajalle tulee taata esteetön pääsy vesimittarille.

Alueen mittareiden vaihtaminen kestää heinäkuun loppuun.

Iittiläistä Kaukolämpöä

Kausalan Lämpö Oy:n kaukolämpö tuotetaan paikallisesti omassa lämpökeskuksessa. Lämpökeskuksessa lämpö tuotetaan 93 % biopolttoaineilla (metsähake ja turve). Uusiutuvan energian käyttö ylittää yli kaksinkertaisesti valtakunnallisen keskiarvon.

Kaukolämmön asiakkaat saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Asiakkaille tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan 65-110 ⁰C. Asiakkailta lämpölaitokseen palaavan veden lämpötila vaihtelee 40-65 ⁰C. Kausalan Lämmöllä on tällä hetkellä 150 asiakasta.

Kausalan Lämmön tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossa ja tarjota Kausalan alueella edullista lämpöä ja lisätä kaukolämmön osuutta kiinteistöjen lämmityksessä.

Hinnastot

Kaukolämpöhinnasto

Kaukolämmön liittymis- ja perusmaksutariffit